III KLASS
5. Jõud ja liikumine

Matemaatika

JAGAMINE
HARJUTAN KORRUTAMIST
MITU VIIT ON?
MITU VIIT ON?
MITU VIIESENDIST ASJA SAAD OSTA?
KAUPMEES LOENDAB KAHESENDISEID
KORRUTA PAARE
LEIA PAARE!
VÕIMLEJAD MARSIVAD NELJAKAUPA
KORRUTAMINE
KORRUTAMINE
KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE ÜHEKOHALISEGA
SUMMA JAGAMINE ARVUGA
KAHEKAOHALISE ARVU KORRUTAMINE ÜHEKOHALISEGA
KAHEKOHALISE ARVU JAGAMINE ÜHEKOHALISEGA
KORRUTAMINE
KORRUTAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KAHEKOHALISE ARVU JAGAMINE ÜHEKOHALISEGA
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA KIRJALIKULT
ARVUTA KIRJALIKULT
JAGAMINE 2-GA
JAGAMINE JÄÄKIDEGA
KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS
KORRUTAMINE
KORRUTAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE

ARVUTA PUUDUV LIIGE!
ARVUTA PUUDUV LIIGE!
PUUDUVA TEGURI LEIDMINE
MISSUGUSE ARVU KAHEKORDNE?
JAGA KAHEKS VÕRDSEKS OSAKS!
KIRJUTA PUUDUV MÄRK
KORRUTAN PEAST
JAGAMINE
LAHENDA MÕISTLIKULT!
SINU RAHA SENTIDES NÄITAB ...
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
JAGAMINE JA KORRUTAMINE
KORRUTAMINE
JAGAMINE
VÕRDSED OSAD
KAHEGA KORRUTAMINE
KORRUTA 2-GA
KORRUTA 2, 3 JA 4-GA
JAGAMINE JA KORRUTAMINE 2 JA 4-GA
KORRUTA JA JAGA 7-GA
JAGA
VÕRDSED OSAD
ARVUTAMINE 100 PIIRES
JAGAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
ARVUD SAJANI
ARVUD SAJANI
TEHTED 2-GA
ARVUTA!
SUMMA JA VAHE KORRUTAMINE NING JAGAMINE
ÜTLE OSATEHTED NATURAALARVUDEGA


TEKSTÜLESANDED

ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
JAOTA!
ARVUTA KIRJALIKULT!
ARVUTA KIRJALIKULT!
ARVUTA KIRJALIKULT!
KORRUTA JA JAGA!
KORRUTA JA JAGA!
KORRUTAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KUI KIIRESTI LIIGUME?
KUI PALJU?
KÖÖTSU
KÖÖTSU
LAUDA EHITAMINE
LAULUPEOL
LINAVÄSTRIKUD
JAGAMINE 4-GA
MITU?
MITU?
MÕTLE JA ARVUTA!
MÕTLE JA ARVUTA!
JAGAMINE 4-GA
MINU ÜLESANNE
MINU ARV ON ...
PAADISÕIT
PEAST
SÜNNIPÄEVAKINK
TEKSTÜLESANDEID
ÜLESANDEID