III KLASS
6. Sihid silmapiiril

Emakeel
HARJUTUSI (lõpumärk, poolitamine, hüüdlaused, pöördelõpp)
KELLEGA? MILLEGA?
KIRJAVAHEMÄRGID. MINA-VORM
KONTROLLHARJUTUS
KORDAMINE
KORDAMISEKS
KORDAMISEKS
KOOSTA SÕNU
LIITLAUSE
LIITLAUSE
LIITLAUSE
LISA LÜNKA TÄHT
MIDA KEEGI MILLEGA TEEB?
MIDA KEEGI MILLEGA TEEB?
MOODUSTA UUSI SÕNU TEE KÜSILAUSEID
SULGHÄÄLIK 1
SULUTA KAASHÄÄLIKU KOLM PIKKUST
SULUTA KAASHÄÄLIKU KOLM PIKKUST
SÕNASALAT - RIIKIDE NIMED
TEE JUTUKE
VÄLJENDA MÕTET TEISITI
ÜHENDA SÕNAD LAUSETEKS
ÜHENDA SÕNAD LAUSETEKS 2
ÜHESILBILISED SÕNAD. KAVASTAMINE

TÖÖLEHT 1 koost. Nevi Pello
SÕNALIIGID  Merlin Kirbits


TÖÖLEHT 2 koost. Nevi Pello