III KLASS
6. Sihid silmapiiril

Matemaatika
LIITMINE
TÄIDA TÜHJAD KOHAD TABELIS
TÄIDA TÜHJAD KOHAD TABELIS
KORRUTA ÜKSTEISEGA KÕRVUSEISVAID ARVE
LAHENDAGE MUUTUJAID SISALDAVAID ÜLESANDEID
LAHENDAGE MUUTUJAID SISALDAVAID ÜLESANDEID
JAGAMINE JÄÄGIGA
LAHENDA
ARVUTA PEAST
ARVUTA PEAST
TÄIDA TABEL
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE
MITME ARVU KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LAHUTAMINE
KIRJALIK LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE 10 000 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 10 000 PIIRES
LIITMINE JA LAHUTAMINE 10 000 PIIRES

SAJARUUDUMÄNG.doc(arvutis mängimiseks)

VASTLAPÄEVA TEEMALINE TÖÖLEHT (Anne Maidla)

TEKSTÜLESANDED

ARVUTA!
ARVUTA!
KUI RASKE?
LAHENDA!
MUNAPAAR
MUNAPAAR
NUPUTA!
TISLERI JUURES
TISLERI JUURES
MITU SENTI?
MITU?
ARVUTA!
MARJAPÕÕSAD
ÜLESANDED
MISSUGUNE ARV ON?
NUPUTA
PAGARI JUURES I
PAGARI JUURES II
PEAST
TURUL
VILJAPUUD
10 000 PIIRES I
10 000 PIIRES II
10 000 PIIRES III
10 000 PIIRES IV
10 000 PIIRES V
ARVUTA!
ARVUTA!