III KLASS
7. Miks me naerame

Emakeel

ALUS. ÖELDIS. KÜSIMUSED.
H SÕNA ALGUSES
HÜÜDLAUSE

HÜÜDLAUSE

JUTUSTAV LAUSE

KAS I VÕI J
KIRJAVAHEMÄRGID. LÕPETA JUTUKE
KIRJUTA LÜNKA TEINE TÄHT
KIRJUTA LÜNKA TÄHT
KIRJUTA LÜNKA TÄHT
KOMA SIDESÕNADE EES
KOMA SIDESÕNADE EES 1
KORDAMINE - TÄHESTIK; I, J-i ÕIGEKIRI
KÜSILAUSE
KÜSLAUSE 2
KÜSILAUSE

LIHAVÕTTEMUNA ( AINSUS. MITMUS)
LIITLAUSED
LÕPUMÄRK
OTSENE KÕNE
POOLITAMINE
POOLITAMINE
POOLITA. PANE MITMUSESSE
SALAKIRI
SULGHÄÄLIK SÕNA ALGUL
TEE KÜSILAUSEID
TÄHESTIK - SALAKIRI
TÄIDA LÜNGAD TÄHEGA
VÄITLAUSE
ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUL
ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUL 2
ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUL 3
ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUL 4

TARK ...- korrasta segamini lõikudega jutud 
VANASÕNAD  Merike Rahtma

SLAIDIPROGRAMMID:
Sõnaliikide kordamine (Margit Lindau)
Sõnade käänamine (Margit Lindau)