KOMA et, sest, aga, kuid, vaid, siis EES.
(Koostanud K. Sunts)

1. Järgmises harjutuses on lauseosad lahutatud. Ühenda need omavahel lauseks.

Lisasime sammu, siis lähen seda filmi vaatama.
Kui isa lubab, aga osavuselt ei ületa teda keegi.
Ahti on klassi kõige pisem, sest ilm hakkas pimenema.
Bussis oli nii palju rahvast, kuid Rait ei teinud väljagi.
Raivo pakkus oma kohta, et mõned inimesed pidid seisma.

2. Vali sobiv sidesõna ja lauseosa.

Panin asjad ranitsasse, ______ Ants ikka veel magas
Ma lähen sõbra juurde, ______ unustas õngeridva koju.
Jüri tahtis ka kala püüda, ______ ta oli täna haigestunud.
Kell oli juba pool üheksa, ______ hommikul selle peale aega ei kuluks.

3. Lõpeta laused. Ära unusta asetamast koma.

Tiiu haigus.

Tiiu pidi hommikul kooli minema kuid ______________________

__________________________________________________.

Ema jättis ta koju sest __________________________________

__________________________________________________.

Vanaema läks apteeki et ________________________________

_________________. Tiiu ei tõusnud voodist vaid ___________

__________________________________________________.

Kui vanaema tuli siis __________________________________.

____________________________________ .