III KLASS
7. Miks me naerame

Matemaatika

JAGAMINE
JAGAMINE
JAGAMINE
JAGAMINE
TÄIDAN ALLJÄRGNEVAD RUUDUD TABELITES
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
LIITMINE KÜMNE TUHANDE PIIRES
LIITMINE KÜMNE TUHANDE PIIRES
ARVUD TUHANDENI
ARVUD TUHANDENI
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIIDA KOKKU!
MÄNG

KORRUTA JA JAGA

TEKSTÜLESANDED

KUI LAUSE ON ÕIGE
ARVUDE JÄRJESTAMINE
KIRJUTA NUMBRITEGA!
KIRJUTA SUMMANA!
KIRJUTA SÕNADEGA JÄRGMISED ARVUD!
KIRJUTA VAHELE PUUDUVAD ARVUD!
KIRJUTA VAHELE PUUDUVAD ARVUD!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
LAHENDA ÜLESANDED!