III KLASS
8. Talu

Emakeel

ALUS JA ÖELDIS
HÄÄLIKUÕPETUSE KORDAMISEKS
HÄÄLIKUÕPETUSE KORDAMISEKS
I JA J

KAS I VÕI J
KEDA? MIDA?
KIRJAVAHEMÄRGID
KIRJUTA LÜNKA KÜSIMUS!
KIRJUTA LÜNKA TÄHT!
KOMA
KOMA. KAVA
KORDAMINE
KORDAMINE
KORDAMINE 1
KORDAMINE 2
KORDAMINE 3
KORDAMINE 4
KORDAMINE 5
KORDAMINE 6
KORDAMINE 7
KORDAMINE 8
KORDAMINE 9
KORDAMINE 10
KORDAMINE 11
KORDAMINE 12
KORDAMINE 13
KOMA LAUSES

KÜSIMUSED
LEIA NIMISÕNA!
MIDA VÕTAD KAASA?
MITMUSE LÕPUD. PANE MINEVIKKU!
NIMISÕNAD
NIMISÕNAD
PANE LÜNKA TÄHT!
SILBITAMINE. POOLITAMINE (REEGLID)
SILBITA! PANE OLEVIKKU!
SULGHÄÄLIK
SULGHÄÄLIKUD
SULGHÄÄLIKUTE PIKKUS
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT
SÕNASELETUSED
SÜNONÜÜMID, ANTONÜÜMID
SÜNONÜÜMID

TEATMETEOSE KASUTAMINE
TÄISHÄÄLIKUTE KOLM PIKKUST
VASTA KÜSIMUSTELE!
ÖELDIS
ÜLIPIKK TÄISHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS

LAUSELÕPUMÄRK.doc 
PÜHADE OOTEL -TÖÖLEHT  Irina Uljanova
MIS ON NENDE ÕPILASTE LEMMIKÕPPEAINED?
MIS ON NENDE ÕPILASTE LEMMIKSPORDIALAD?
MIS ON NENDE LEMMIKTOIDUD?
EMAKEELE OLÜMPIAADIKS ETTEVALMISTUMINE - KÕNEKÄÄNUD