III KLASS
8. Talu

Matemaatika

KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LAHUTAMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LAHUTAMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 10000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES

LIITMINE JA LAHUTAMINE 10000 PIIRES
LIIDA JA LAHUTA
TEST
MÕÕTÜHIKUD
MÕÕTÜHIKUD
KORRUTAMINE JA JAGAMINE 8-GA
KAHEKOHALISTE ARVUDE JAGAMINE 100 PIIRES
SAJALISTE KORRUTAMINE JA JAGAMINE 1000 PIIRES

KORRUTAMINE JA JAGAMINE 10-, 100- JA 1000-GA
ARVUTAN PEAST JA KIRJUTAN VASTUSED
KORRUTAMINE 1000 PIIRES
ÜHEKOHALISTE ARVUDE KORRUTAMINE JA JAGAMINE KOLMEKOHASEGA
TEISENDA
TEISENDA
LÕBUSAID ÜLESANDEID
NUPUTA

MÄNG - MAAGILISED RUUDUD
LIITMINE .doc Merlin Kirbits
LAHUTAMINE . doc  Merlin Kirbits
TÖÖLEHT  Merlin Kirbits

ARVUDE NIMETUSED  Lea Lindegron

 


TEKSTÜLESNDED

ARVUTA I
ARVUTA II
ARVUTA III
ARVUTA VI
ARVUTA V
ARVUTA PEAST JA KIRJUTAN
ARVUTA PEAST
ARVUTA!
KIRJALIKULT
KORDAMIST
MISSUGUSE SÕNA SAAD
PEAST
KUI LAUSE ON ÕIGE