IV KLASS

1. Kosmos

Emakeel

A PIKKUS
E PIKKUS
I PIKKUS
KEEL JA KÕNE
LAIENDA LAUSEID
L PIKKUS
LÜHIKE JA PIKK TÄISHÄÄLIK 1

LÜHIKE JA PIKK TÄISHÄÄLIK 2
M PIKKUS
N PIKKUS
O PIKKUS
PIKK JA LÜHIKE KAASHÄÄLIK
POOLITAMINE. SILBITAMINE
POOLITAMINE
POOLITA. MUUDA ÜKS TÄHT
R PIKKUS
SILBITA
SILBITA 2
SILBITAMINE, POOLITAMINE
S PIKKUS
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS 2
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS 3
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS 4

U PIKKUS
Ä PIKKUS
Ä, Õ, Ü PIKKUS