IV KLASS

1. Kosmos

Matemaatika

ARVUTA!
PEAST LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
SUUREMATE ARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE PEAST
PEAST LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
PEAST LIITMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 1000 PIIRES
ARVUTAMINE (SULGUDE KASUTAMINE AVALDISES)
ARVUTAMINE (SULGUDE KASUTAMINE AVALDISES)
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
JAGAMINE JÄÄGIGA
KORDAMINE
ARVUTAMINE
TEHETE JÄRJEKORD
TÄHE ARVVÄÄRTUSE LEIDMINE

ARVUTA!
ÜHENDA VASTUSED

ESIMESE PÄEVA LISA
TEISE PÄEVA LISA
KOLMANDA PÄEVA LISA
NELJANDA PÄEVA LISA
VIIENDA PÄEVA LISA
KUUENDA PÄEVA LISA
SEITSMENDA PÄEVA LISA
KAHEKSANDA PÄEVA LISA
ÜHEKSANDA PÄEVA LISA
KÜMNENDA PÄEVA LISA
ÜHETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KAHETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KOLMETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
NELJATEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
VIIETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA

TEKSTÜLESANDED

ARVUTAMINE 10 000 PIIRES
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
ARVUD KÜMNE TUHANDENI
LIIDA JA LAHUTA
LAHENDA!

ARVUTA!
TÖÖLEHT

TÖÖLEHT

TÖÖLEHT
KORDAMINE KONTROLLTÖÖKS

vt. ka kontrolltöid 1 rida ja 2. rida