IV KLASS
2. Olid ajad...

Emakeel
HÄÄLIKUD JA TÄHED
KAASHÄÄLIKU PIKKUS
KIRJUTA LÜNKA SULGHÄÄLIK
KIRJUTA LÜNKA T VÕI D
KORDAMINE 1 - HÄÄLIKUD, TÄHED, SULGHÄÄLIKUD, TÄHESTIK
KORDAMINE - SULGHÄÄLIKUD
KORDAMINE 2 - VÕÕRHÄÄLIKUD JA -TÄHED
K-JUTT
K PIKKUS
K PIKKUS
KIRJUTA SOBIV TÄHT
K JA KK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS
L JA LL ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS
LÜHENENUD SÕNAD
M JA MM ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS
N JA NN ÜHESILBILISTE SÕNADE LÕPUS
PANE LÜNKA SULGHÄÄLIK
PANE LÜNKA G, K VÕI KK
PANE LÜNKA SULGHÄÄLIK 1
PANE LÜNKA SULGHÄÄLIK 2
PARANDA VIGA
P PIKKUS
RISTSÕNA (VÕÕRSÕNAD)
RISTSÕNA
S JA SS ÜHESILBILISTE SÕNADE LÕPUS
SULGHÄÄLIK
SULGHÄÄLIK 7
SULGHÄÄLIK SÕNA ALGUSES
SULGHÄÄLIK SÕNA ALGUSES 2
T PIKKUS
TÄHESTIK
TÄHESTIK
TÄHESTIKUMÄNG
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS
ÜHESILBILISED SÕNAD
ÜHESILBILISED SÕNAD
ÜHESILBILISED SÕNAD
ÜHESILBILISTE SÕNADE LÕPP
ÜHESILBILISED SÕNAD 1
ÜHESILBILISED SÕNAD 2
ÜHESILBILISED SÕNAD. POOLITAMINE
ÜLIPIKK KAASHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS
ÜLIPIKK KAASHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS 2

SÕNASELETUSTEST (xls.) (koost. Margit Lindau)
TÖÖLEHT (TÄHESTIK)  Merlin Kirbits
TULEVIKU KOOL  Merlin Kirbits