Harjutus

IV klassi emakeel

 

 

1.      Järjesta linna nimed tähestikulises järjekorras.

 

1. Võru                                                          Näit:  1. Haapsalu

 

2. Keila                                                                    2.

 

3. Haapsalu                                                             3.

 

4. Kärdla                                                                  4.

 

5. Narva                                                                   5.

 

6. Mustvee                                                               6.

 

7. Põlva                                                                    7.

 

8. Kuressaare                                                          8.

 

9. Saue                                                                     9.

 

10. Pärnu                                                                10.

 

11. Valga                                                                 11.

 

12. Sindi                                                                  12.

 

13. Viljandi                                                              13.

 

14. Paldiski                                                             14.

 

15. Paide                                                                 15.

 

 

2. Moodusta järgnevatest sõnadest liitsõnu!

 

metsa, raud, laisk, jutu, king, lume, lille, raamat, liiges, vorst, sepp, vaht, selja,

 

tee, pott, hüppe, trepp, keerd, kott, helves

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

3. Täida lüngad!

 

See tilluke maa, kus sa sündinud oled, on sinu sünnimaa - ……………… . Siin

 

elavad sinu vanemad, sõbrad, tuttavad. Siin on su kodu.

 

Sa oled ……………… ja räägid ………….. keelt. See on sinu emakeel. Sellel

 

keelel on ilus kõla.

 

Eesti suurimad järved on ……………… ja ……………… . Pärnust voolab läbi

 

eesti pikim jõgi ……………….. . Mere  ääres asub Eesti pealinn ……………. .

 

Eesti teised suuremad linnad on ………………, ………………, ……………….

 

Minu kodukohaks on ……………… linn / vald.

 

Eestis on ka palju saari. Suuremad neist on  ………..…… ja …………….... .

 

Tallinnas Toompeal asub ………….. Vabariigi valitsus. Eesti vapil on kolm

 

…………. . Eesti lipul on kolm värvi: ……………..., ……………... ja

 

……………... . Eesti rahvuslilleks on ………………… .