HÄÄLIKUD JA TÄHED
(Koostanud K. Sunts)

Suulise kõne märgid on HÄÄLIKUD.

Kirjaliku kõne märgid on TÄHED.

HÄÄLIKUID ME HÄÄLDAME JA KUULEME.

TÄHTI ME NÄEME JA KIRJUTAME.

 

Siin on vigased laused. Ütle need õigesti.

  • VÄIKE RIINA EI OSKA VEEL R-TÄHTE ÖELDA.

  • TIIT KIRJUTAS VIHIKUSSE NELI RIDA A-HÄÄLIKUT

 

KA ÜHESTAINSAST TÄHEST OLENEB SÕNA TÄHENDUS?

Mis muudab sõnade tähendust?

LAAS

PAUS

IME

PÄIKE

AMET

-

-

-

-

-

KLAAS

AUS

PIME

ÄIKE

SAMET

TAMM

SALU

PARK

TRAMM

MADAL

-

-

-

-

-

SAMM

SALK

PAIK

GRAMM

MEDAL

LAAS

RAHE

NALI

TERA

TALU

-

-

-

-

-

SAAL

REHA

LINA

TARE

LAUT

LIINA

VILLI

VAAL

KOLI

MOSSIS

-

-

-

-

-

LINNA

VIILI

VALL

KOOLI

MOOSIS