Häälda ja märgi paksult trükitud kaashäälikutega sõnade järele nende pikkus.
Kulla hunnik - pikk kaeva kulda- ülipikk
valla vara - asus elama valda
uus hammas - hamba valu
komme - kombed
homme - homne päev
kinnas - kinda kiri
nnitee - tahtis kõndida
linnu - laskis lindu
murra - tahtis murda
korra - seadis korda
kassi pea - pani kasti, hästi

Kokkuvõte.

Mispärast kirjutatakse teises püstreas ülipikk kaashäälik ühe tähega?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Mitme tähega kirjutatakse kaashäälikuühendis iga häälik?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(Erandid: hobuse varss, märss, marssima, simss jmt)

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 85.