Kaashäälik ühesilbilise sõna lõpul.

k - kk.

 

Tõmba sõnadele, mis lõpevad ühe kaashäälikuga peenike joon, mis aga lõpevad kahe kaashäälikuga jäme joon alla.

Piik on pika varrega. Vaesel vagu pikk, oder hõre. Akna ette lükati luuk. Kuri koer on maja lukk. Tühi kõht on kõige parem kokk. Taldrikul on maitsev kook. Tiik on konnade riik. Tikk ei ole pikk.

 

Kirjuta lünka ühe- või kahekordne täht.

Seni võtab lühike marja maast, kui pi____ kummardab. Sääsk on pääsukese armsam söö___. Su____ ja saabas saavad hästi läbi. Taluõues on ku____, koer ja si____. Väike Aino oli suur maiasmo____. Õitse, kasva, Eesti rii____! Veere, värten, vurinaga, ketra vo____, nüüd kiiruga!