KORDAMINE - HÄÄLIKUD JA TÄHED. SULGHÄÄLIKUD. TÄHESTIK
(Koostanud K. Sunts)

ETTEÜTLUS.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Täida tabel.

SÕNA TÄHTI HÄÄLIKUID
     
     
     
     

Kirjuta tähestik.

_______________________________________________________________________________

Kirjuta tähestikulises järjekorras Eesti valitsuse ministrid.

________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________

Kas k, p, t või g, b, d?

* __elefon, __iivan, __ugitool, __eleviisor, __irektor, __elfiin, __etsember, __aburet, __ress, __ahvel

* __anaan, __assein, __ingviin, __apagoi, __arett, __anter, __rikett, __oamadu, __ühapäev, __eebi

* __rammofon, __arderoob, __abinet, __artul, __eograafia, __ripp, __aamel, __araaz, __akao