KORDAMINE - VÕÕRHÄÄLIKUD JA -TÄHED
(Koostanud K. Sunts)

Kirjuta lünka v või f.

__ilmimehed käisid __õrumaal kana__armi __ilmimas. Jätsime koh__rid

hotelli, __otoaparaadid __õtsime kaasa. Meile pakuti __ah__leid ja

__rikadellisuppi. Ema ostis puh__etist tah__li sokolaadi ja paki koh__i.

Tele__on helises, kuid me ei kuulnud, sest tele__iisor mängis.

Kirjuta lünka õige täht.

garaa__

pid__aama

__ampoon

__okolaad

__aakal

d__ungel

__ahver

__oopark

oran__

bee__

gua__id

__idrun

j või i?

mil__on

pens__on

raad__o

ra__oon

interv__uu

staad__on

mater__al

olüm__a

ekskurs__oon

pul__ong

pens__onär

preem__a

Tähti ümber paigutades saad võõrsõnu. Iga sõna esimestest tähtedest saad kokku lugeda ühe looma nimetuse.

DISTAANO     spordiväljak
ROONISUKESK     huvireis
NESASIB     ujula
JAROON     piirkond
ETEKAP     ravimikauplus