KORDAMINE - SULGHÄÄLIKUD
(Koostanud K. Sunts)

SULGHÄÄLIKUD ON : __________________________

SULGHÄÄLIKUD VÕIVAD OLLA NÕRGAD (__________), TUGEVAD

(__________) VÕI ÜLITUGEVAD (__________).

Kirjuta lünka puuduvad tähed.

Li__ake kiiresti tu__a, su__ on ju__a laual. E__ ri__utas tä__ilise kee__i

ka__i. Ma__i ru__as möö__a ki__sast ra__a järve äär__e. Maja ka__us

ka__us lumega. Ti__e ku__su ti__us A__ole kallale. Mar__e koob nu__ule

pi__i val__eid so__e.

Muuda sõnu näidise järgi.

MIS?

märk
pilt
vaip
tiik
kleit

MILLE?

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

MIDA?

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Kasuta lausetes sõnu PEEP ja MARK.

__________________ kogub __________________. Tal on juba üle saja

__________________. Isa andis __________________ veel kaks

__________________. __________________ võttis oma

__________________ kooli kaasa. Õpetaja kiitis __________________.

Paranda vead.

Onu Matis parandap Mukki kuuti kattust. Epp ributas märja joppi kapi.

Margit kõpplas kapsait ja pokandeit. Pane rasged pakkit kärule!