KORDAMINE.

A. Kriipsuta alla ühesilbilised sõnad. Kontrollarv on antud iga rea lõpus sulgudes.

Lugemislugu.


On õnn, kui oskad lugeda!
Ei ema ees pea pugema,
ei memme manguma sa pea:
"Loe, palun, veel! No ole hea!"
Ei müksima pea õele külge:
"Loe mulle veel pool lehekülge!"
Jääb ära nutt ja liigne jutt -
poed nurka ja loed raamtut!

(3)
(3)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
(3)

B. Silbita ülejäänud sõnad püstkriipsude abil.

C. Kirjuta lünkjoonele 14 sõna, mida saab poolitada. Võimalikud poolitamiskohad tähista sidekriipsuga.

Lu - ge - mis - lu - gu, .............................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................