LAHENDA RISTSÕNA.

Tuleta meelde õpitud sõnu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .

Ülalt alla:

1. Inimeste, kaupade jm. vedu. 2. Tehiskeel. 3. Õhu soojendamise seade. 4. Korralda! 5. Järelvalveametnik. 6. Muudame paremaks, tõhusamks. 7. Maailmamerede. 8. Eesti kirjanik, "Nukitsamehe" autor. 9. Punakaspruunideks. 10. Ajakirjaniku vestlus kellegagi. 11. Küsivad, pärivad. 12. Joonisfilm.

Ülarida paremale: 1. - 12. Maa-ala.

- Kontrolli tehtu õigsust sõnastikust.