1. Tõmban joone alla sulgude ees olevatele sõnadele.

Sel (sellel) päeval oli külm. Tal (temal) ei olnud kasukat selga panna. Mis sul (sinul) viga olla soojas toas? Ka mul (minul) on soe. Mul (minul) on ilus õun. Sul (sinul) ka. Tal (temal) õnnestus võtta mu õun. Sel (sellel) päeval oli mul (minul) halb õnn.

2. Kirjuta eelmisest tükist välja allakriipsutatud sõnad, iga sõna üks kord!

Pealkirjaks- Lühenenud sõnad.

S e l, t a l ................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Kokkuvõte:

Neis sõnades on täishäälik (mitme)......................kordne, sõna lõpus kirjutatakse kaashäälik (mitme?).......................... kordselt. Need sõnad on lühenenud sõnadest sellel - sel, minul - mul jne.

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1929, lk. 83.

2. Kas tead veel selliseid lühenenud sõnu? Kirjuta siia! Jälgi õigekirja!

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................