Kaashäälik ühesilbilise sõna lõpul.

 

m -mm.

Tõmba sõnadele, mis lõpevad lühikese kaashäälikuga, peenike joon, mis aga lõpevad pika kaashälikuga, jäme joona alla.

Pähklil on maitsev tuum. Tumm ei räägi. Rattal on rumm. Keldris on kitsas ruum. Kumm all, kumm peal, kummi all kullatükk? Kuum leem põletab keelt.

 

Kirjuta lünka ühe- või kahekordne täht.

Pildiraa___ on kullatud. Jalgrattal lõhkes ku___. Paljudel inimestel tekib juustesse kõõ___. Raudteejaa___ kogunes reisijaid täis. Teisel pool järve algas suur nõ___. Pii___ ei seisa suvel kaua rõõsk. Pikk jalg - pikk sa___. Mu isamaa, mu õnn ja rõõ___, kui kaunis oled sa!