Tõmba lühikese p-ga sõnadele üks joon, pika ja ülipika pp -ga sõnadele kaks joont alla.

Sõdur ostis mõõgale uue tupe. Pista oma mõõk tuppe! Hiir lipsas kapi ukse vahelt kappi. Näpu ots külmetab. Nõel torkas näppu. Sepa käsi nii pea ei väsi. Alevis töötab kaks seppa. Laps astus kogemata kassile käpa peale. Koeral on neli käppa. Ema keedab pliidil suppi. Supi vaht riisutakse pealt ära. Kurjategija saadeti vangitapis vangi. Heinaline tappis mao ära. Topis langes torust välja ja vesi voolas põrandale. Ema toppis villu kotti. Lõikasin metsas kadakast kepi. Rauk tarvitab keppi käimisel. Sulane laasib noort leppa. Lipulatt tõmmati katusele püsti. Nad tõstavad kõrgele nooruselippu, nad näitavad kõrgete mägede tippu.

Kirjuta lünka p või pp.

Inimene õ__ib nii kaua kui elab. Lapsed tu__a! Jõe ääres le__a oksal istus ööbik. U__uja hüüab a__i. Ühe kä__ahoobiga võib lõvi vasika surmata. Juku hakkas hoolega lugemist õ__ima. Kära peale ärkas mees ja haaras ke__i. Kui tahan puhata, su rü__e heidan unele, mu püha Eestimaa! Ära enne sulgi no__i, kui lind käes. Laua kohal ri__us peegel. Näljase nä__ud ei tilgu rasva. Maias Miina nä__as ka__ist tihti moosi ja mett. Õ__i elust enesest. Ta ta__is talve, hukkas hallaöö, ta suurus särab üle maa ja vee. Varblane hü__ab tänaval ringi. Karu kä__ad on tugevad. Tuleb õuest tu__a ema, leiab värtna veeremas, küll siis kohe aimab tema, kellest abi kasvamas. Süda ki__ub ikka koju tagasi. Tuleleek lehvib le__iku ladvani. Lapsed on virgad metsast marju no__ima. Räästas ri__usid pikad jääpurikad. Nobedasti liiguvad kuduja nä__ud.

Väike Eedi võttis ka__ist aabitsa ja hakkas kassile tähti õ__etama: “Õ__i, kiisu! See on a ja see on b …” Kiisu aga ei soovinud sugugi õppida, vaid vingerdas jonnakalt sabaga. Eedi püüdis kassi sabaotsa kinni ja nä__istas. Aga kiisu ei hakanud nüüdki õ__ima, vaid küünistas poissi valusasti ja hü__as laualt põrandale. Eedi võttis nurgast ke__i , et tõrkujat taltsutada. Siis astus tu__a ema ja ütles: “Jäta kass rahule ja pane raamat ka__i! Kiisul ei ole tarvis õ__ida: temal on hiirte püüdmisega isegi tööd küllalt.”