PARANDA VIGA.

Igas rühmas on üks viga. Kriipsuta vääralt kirjutatud sõna läbi ja kirjuta see õigesti tulba lõppu vabale joonele.

nukk
nukuta
nukud
nukudesse
nukkudega

.......................

püüdis liblika
sooja kasuka
sõitis koerteka
sõi isuga
leib meega

.......................

mitu aastad
viis kuud
mõned nädalad
üheksa ööd
ühtegi päeva

.......................

läks sõtta
relvadetta
loobuti lahinguta
ladus riita

.......................

tuli kööki
astus tuppa
tõusis mäkke
kõndis metsa
läks parkki

.......................

palju tasse
kauneid vaase
lõi maase
vajus soosse
maksis kassasse

.......................