1.Tõmban joone alla ühesilbilistele sõnadele, mis lõpevad kaashäälikuga.

Õues oli laut; lauda kõrval vana ait. Aida trepil oli suur vaat. Vaadi otsa oli keeratud suur kraan. Õue tuli vana taat, piip hambus, toop käes. Tema kannul jooksis väike Jaan. Taat laskis vaadist toopi midagi. See ei olnud jook, nagu Jaan arvas. Taat pani toobi aida trepile. Kange tuul ajas toobi ümber.

2. Kirjuta eelmisest tükist välja kõik allakriipsutatud sõnad.

Laut, taat, ....................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

3. Missugused häälikud on ühesilbiliste sõnade lõpus oleva ühekordse kaashääliku ees?

..............................................................................................................

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks" H. Laakmanni trükk Tartus 1929, lk.81.

4. Leia veel viis sellist ühesilbilist sõna ja tee nendega laused.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................