SULGHÄÄLIK

Kirjuta lünka k või kk.

See on nu.....u su..... Su.....as on auk. Kahju kaunist su.....ast. Kust saa.....sin nu.....ule uusi su.....i? Juta armastab oma nu.....u. Nu.....ul on valged lo.....id. Lind sööb no.....aga. Selle linnu no..... on kollane. Kanad läksid teri no.....ima. Mina sõin kä.....i. Tõin sulle ka ühe tü.....i. Pa.....i kõik paberid ühte pa.....i! Jänes kü.....itab murul. Anna te.....e!

 

p või pp

Pane riided ka.....i ja sule k.....i uks! Ära jäta nä.....e ukse vahele! Tulge su.....i sööma! Miks su.....is ei ole klim.....e? Tegin ke.....ile ilusa nu.....u. Kass lakub kä.....a. Kass lõi koera kä.....aga. Selle ma.....iga käin koolis. Igal õ.....ilasel ei ole ma.....i. Isa kinkis mulle ma.....i. Minu ma..... on pruun. See on Eesti Vabariigi va..... Kas tead, missugused kujud on Eesti Vabariigi va.....il? Li..... lehvib li.....uvarda otsas. Ostsin noale tu.....e ja panin noa tu.....e.

 

t või tt

Sinu ju.....ul ei tule lõppu. Ära aja tühja ju.....u! Mul on tu.....iga mü.....s. Kas tahad oma mü.....sile ka tu.....i? Pane koer ke.....i! Käisin poes ke.....i ostmas ja unustasin ke.....i kaupmehe e.....e le.....ile. Ema võ.....is lu.....i lapse suust. Laps ei tahtnud lu.....i imeda. Rä..... on peaka.....e. Erak elab väikeses hü.....is. Hü.....il on õlgka.....us. Minge seda hü.....i vaa.....ama! Ro..... puges ko.....i. Ro.....id ja mu.....id teevad palju kahju. Ema, tule ru.....u! Laps nu.....ab. Oh seda nu.....u!