SULGHÄÄLIK

Kirjuta lünka g, k või kk.

Meil oli tore ku..... Ku.....e saba oli mitmevärviline. Ku.....el

oli tore punane hari. Ku.....e ei tohtinud narrida. Kui teda

narriti, siis meie ku.....e.....e sai ti.....daks. Ka ei jul.....nud

me ku.....ele kuna.....i hüüda "ku.....ele.....u!", siis tormas

ta kallale. Kord lendas meie ku..... naabri aeda ja siis kostis

sealt ku.....ede laul. Varsti a.....a läksid ku.....ed tülli ja

mõlemate ku.....ede harjad said kannatada. Naabri Jaanil

ha.....as ku.....edest kahju ja ta asus riidlevaid ku.....i

lahutama. Ku.....edel oli a.....a riid täies hoos ja võttis

enne tü..... ae.....a, kuni Jaan ku.....ede lahutamise.....a

nii kau.....ele sai, et üks ku.....edest sunniti ta.....anema.

Ku.....edele ei saa ju sel.....eks teha, et riid on inetu.Ema

tõi ku.....e.....ese koju ja pani kuuri. Mõne päeva pärast

tabas meie ku.....e.....est kurb saatus - ta rändas keedupotti.

Nüüd oleme ku.....eta. Oli küll kahju ku.....est.