SULGHÄÄLIKU PIKKUS

1. Paiguta antud sõnad tabelisse.

tädi, võtab, matta, lukud, kukk, saba, pakke, aga, ruttan, sepik, ladu, seppi, siga, uba, latis, pidas, rakked, sattus, kabi, sokid, hüpata

lühike sulghäälik pikk sulghäälik ülipikk sulghäälik
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

 

Kirjuta lünka b, p või pp.

Vana karu ei õ....i tantsima. Tal on pikad nä....ud. Su hele naer mu tu....a äkki

põikas. (G. Suits.) Vuravad va....udes kuldsed tõllad. (A. Tassa. ) Ta tungis

la....iti seina ja riida vahele. Ta ko....as põuetaskust küünlakännu ja süütas

põlema. (Fr. Tuglas.) Poiss lõ....etas töö ja hakkas õunu maha ra....utama.

Päheõ....itud laulud püsivad kaua meeles. Se.... tagus se....ikojas rauda. Kes

ko....ikat ei korja, see rublat ei saa. Nad ei tahtnud ke....i mulle kätte anda. Kui

töö lõ....eb, siis lõ....eb leib. Vanaema la....is le....ikus seelikut. Udusse

u....uvad sihid kõik eel. (G.Suits.)