SULGHÄÄLIK

Kirjuta lünka g või k.

Lapsed, min....e ma....ama! Män....i....e homme jälle palli....a! Mi....s need

u....ed on lu....uta? Lu....u lõppes laulu....a. Eile oli äi....e, täna paistab

päi....e. Hai....e viidi hai....lasse. Hii pu....es kassi eest ur....u. Mi....ul on

i....av. Ko....u pa....id kokku!

 

b või p

Ära nä....i nöö....e! Kes sealt tule.... tä....ilise kleidiga? La....sed jooksid

le....ikusse. Pee.... ....ese.... ka....i ust märja la....iga. Kiisu veereta.... kä....i

kä....aga. Su....ikauss aura.... ju....a laual. Ti....ud põgenesid re....ase eest.

Pi....ar on ki....e.

 

d või t

Ee....i õe nimi on Ma....e. Maja ka....us ka....us silmist. Sõi....a e....asi!

Pee....er paran....ab paa....i. Kass tabas ro....i. Ava ko....isuu! Kas te tule....e

ke....ast viskama? Kõik tuled kus....u....a....i. Ra....as veeres ra....a möö....a.

See on silmape....e.