SULGHÄÄLIK

Kirjuta lünka b, d või g.

Meil on soe tu....a. Minu õ....e läks kooli. Nu....a on terav. Toa ta....a

kasvava.... lille..... Söö u....e! Ke....a sa nä....id? Lu....a mul lu....e....a! Mina

ju....a tean se....a. Mi....a sa tea....? Se....a tea.... sina....i. A....a sa või....

rohkem....i tea....a. Kui....as se....a saa.... tea....a? Sa pea.... ju....a osakama

lu....e....a. Nüü.... a....a pea.... lu....emise....a al....ama, mui....u on lu....u

vä....a hal..... Sinu ven.... Aa....u loe.... ju.....a.

 

k, p või t

Igal majal on ka....us. Lu....u võ....i on kadunud. Ka....i u....s on lu....us.

Ko....al on valge müts. Ra....as veereb. Ema pühib ka....elt la....iga. Enn

os....is ko....itäie õunu. Ke....as veereb. Onu os....is nu....uga ke....i. Isa

sõi....is au....oga tööle. Anne ....ani nu....u magama. Ära nu....a,

nu....u....ene! Võ....a su....ad jalas....! ....ane su....isse soola! Ko....u....a

nä....uga a....nale!