SULGHÄÄLIKUD SÕNA ALGUSES.

Märgi lünka õige täht. Seejärel jaota sõnad vastavalt algustähele kahte rühma. Sõnade järjekorda ära muuda.

 

....alent, ....idzaama, ....otik, ....unnel, ....eograafia, ...inosaurus, ....loobus, ...edaaal, ....orilla, ....apagoi, ....ortjson, ....rigadir, ....eebi, ....aravan

b,d,g

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

k,p,t

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Õige lahenduse korral moodustavad sõnade lõpptähed 1. tulbas ühe väikese Eesti saare, teises tulbas ühe Eesti linna nime.