NIMI........................ KUUPÄEV................

Kirjuta lünka ühe- või kahekordne täishäälik.

L.....htne l.....gu.

.....las üksk.....rd t.....han..... -
k.....li pe.....le v.....hane.
H.....rakad s.....s t.....stsid k.....ra:
“Õpi k.....litük.....d ära!”
Kukkus t.....hasele k.....gu:
“Oled l.....isa lapse n.....gu!”
K......rjustasid näärid:
“Sa l.....nnu n.....me m.....rid!”
L.....puks m.....tles t.....hane:
“N.....e iga l.....nd on v.....hane,
k.....ib k.....ikjal riiuk.....ra
kui .....piks t.....kid ......ra?
Loen l.....bi p.....lteist l.....hte
ja .....pin üks-k.....rd-.....hte,
j.....g.....mistki t.....bin vähe,
l.....letuse ....pin p.....he”
K.....ll v.....sisod k.....ik l.....hased,
kuid t.....ind k.....svas t.....hases.
Autahvl.....le se..... t.....hane
sai k.....lis .....sna v.....rsti.
Ning pe.....mine s.....st t......hasest
ei s.....nudki laiskv.....rsti.

Sõnaseletustest on vaid üks õige. Kriipsuta väärad oletused läbi.

Atlas - kaardikogu, teekattematerjal, näriline;
delfiin - lauamäng, auaste, mereloom;
rubiin - huilgav heli, tarretis, vääriskivi;
dzuudo - maadlusviis, jook, lõunamaine mets.

Moodusta antud sõnadest lauseid.