TE,TEE,ME,MEE JNE.

Lisa lünka täishäälik, kui vaja.

Mis te..... teete? Me..... te......me te.....d. Me...... paneme

me..... ka...... lauale. Sa te..... te..... magusaks. Su..... su.....

on määrdunud. Kas sa..... ei sa..... ema aidata? Se..... te......

tuleb teil jalgsi käia. Kas pereme.....s ka...... ne.....d

karjama.....lt toodud põõsad istutab maante..... äärde?

 

Märgi võimalikud poolituskohad püstkriipsuga.

aja/jao/tus, ajakirjandus, aiakahjur, aiaroigas, eile,

haigutama, harjad, kaitse, kajakas, kajut, kuritöö,

kurjalt, laiekraan, laiune, maialt, maiustama,

majakas, major, muide, muie, muigama, mujalt,

mulje, rajama, riiul, taiga, täielikult, uisud, vajutas.