TÄHESTIK
(Koostanud K. Sunts)

Eesti keeles jaotatakse häälikud:
TÄISHÄÄLIKUD KAASHÄÄLIKUD
a, e, i, o ,u, õ, ä, ö, ü suluta

l, m, n, r, s, h, v, j

suluga

k, p, t (g, b, d)

Eesti keeles on iga hääliku tarvis märk - täht. Eesti tähestikus on 23 tähte:

A B D E G H I J K L M N
O P R S T U V Õ Ä Ö Ü

Koos teistest keeltest tulnud sõnade ja nimedega on eesti keelde tulnud ka niisuguseid häälikuid, mille märkimiseks meil tähed puuduvad. Siis tulebki meil selgeks õppida VÕÕRTÄHED.

Cc (tsee) C-vitamiin, Cesis, cm
Ff (eff) telefon, valgusfoor, film, fotograaf
Qq (kuu) Q-raadio
Ss (saa) sokolaad, simpans, Sveits
Zz (tsett) zoopark, zootehnik
Zz (zee) zilett, Ziguli, zürii
Ww (kaksisvee) Twain, Walter, Sawyer
Xx (iks) Max, Mexico
Yy (igrek) New York, Henry, Jyvaskyla

Nüüd õpime selgeks tähestiku koos võõrtähtedega.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S S Z Z T U V W Õ Ä Ö Ü X Y
  • Max luges Mark Twaini jutustust "Tom Sawyeri seiklused", aga Harry Walter Scotti romaani "Rob Roy."