TULEVIKU KOOL

IV klassi emakeel

 

 

Loe hoolega iga lauset ja täida lüngad!

 

Tulevikus peaks kool olema  ………………… (missugune?) ja …………………

(missugune?). Igas (kus?) ……….. …. peaksid olema (mis?) ……….….. ,  mis

silmi ei (mida teeks?) …………………… .

Õpetajad (mida teevad?) …………… nii, et ei pea (kuhu?) ……………………

tulema, vaid teevad seda kõike õpetajate toast ekraanilt.

Bioloogia klassis oleks (mis?) ………………………. , matemaatika klass oleks

varustatud (millega?) …………………. Tööõpetuse klassis oleksid  

(missugused?) ………………  nõelad, et (kellel?) ………………… oleks

kergem tikkida. Kehalise kasvatuse tunnid toimuksid (kus?) …………………. ,

sest seal saaksid kõik vabalt (mida teha?) …………………….. ja (mida teha?)

………………………………. .

Vahetunnid toimuksid (kus?) …………………………………  ja kestaksid (kui

kaua?) ………………………… .  Iga laps võiks vahetunnis (mida teha?)

………………………….. ja (mida teha?) …………………………….. . 

Koolis peaks kindlasti olema ka (missugune?) …………………………

arstikabinet. Seal töötaks (missugune?) ………………….. arstitädi, kes aitaks

(missuguseid?) …………………………. lapsi.

Et (missugused?) …………………… lapsed õpitud koolitükke ei unustaks, on

igal õpilasel olemas (missugune?) …………………. ja (missugune?)

…………………… arvuti, mis ise varem õpitud asju meelde tuletab.

Koolis toimuks ka palju (missuguseid?) …………………. ja (missuguseid?)

………………………. üritusi nagu näiteks (mis?) ………………………… ,…………………………………. , ………………………………………………… .