Kirjuta lünka t või d.

Teatris eten....atakse täna huvitava.... lastenäidendi.... Mehed

läksid kirves....e ja höövli....ega maja ehi....ama. Polnud näha

ühtki pilvekübe...., jõue.....utena siller....asid tähed taevas.

Kogu pahempoolne kallas oli täis leegitsevaid jaanitulesid,

rõõmsa.... laulu, laine....ava.... lõõtsamängu ja noorusjõust

pulbitseva....e tüdruku....e kilja.....usi. (A.Jakobson.) Pärast

väsi....ava.... töö.... min....i sauna ja vihel....i korralikult

kuumal laval. Poisid tahtsid metsa ruta....a, et seal karel....a,

hüpa....a ja joos....a. Varesed õpe....asid: "Kui näete tuleva....

mõn.... inimes.... või muu.... karde....ava.... olen....it, siis

andke meile märku." Poeg sai talu, tütar....ele päran....ati

suurem rahasumma. Mõnus on kuula....a huvitava.... juttu.

Karjapoiss, kes oli pastel....es, puhus juba mitmen....at korda

karjapasuna.... Metsamehed sõidavad üksteisega jutel....es

üle soomülgas....e ja liivalagen....ike.