TÄISHÄÄLIK JA KAASHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUL

Kirjuta lünka täht, kus vajalik.

Su..... su..... on suletud. Ei keegi mu..... pole mu..... tööd teinud. Ma.....

ju..... tulen ka..... su..... kinki vaatama. Ütle "ja.....", siis ma usun! Ma olin

selle ma..... peremees. Kas sa..... ei sa..... oma sõpra aidata? Andsin isale ja

emale oma ja..... sõna. Ütle ja..... ja..... ära viivita! Me..... ei lõpeta veel oma

me..... tagavara. Te..... on pikk. Kuidas te..... julgete seda pikka teed sõita

va..... hobusekronuga! Se..... te..... ei olegi ju..... ni..... pikk, nagu te.....

arvate.

 

Oh..... kui rasked on..... mu..... päevad! Kas..... se..... on..... on..... juba

valmis? Ah..... kui ilus mul..... mul..... õhku tõusis! Mis..... mul..... se.....

on.....? Seebimu...... Noh....., mis..... nüüd? Kas..... kas..... on..... jälle tuppa

tulnud? Tuli jah...... Vaata, kus..... mul..... sel.....! Kes..... ees, se..... mees.

Kel..... on..... juba kümme. Kas..... on..... ni.....? Kel..... on kel..... kaasas?

Ega vist sul..... kül..... ei ole? Ses..... metsas on..... palju marju. Tal..... ei ole

aega süüagi. Tal..... on..... tühi, ootab hobuseid. Tal..... jooksis talli. Kus.....

sa..... käisid ni..... hilja? Säh....., võta sa..... ka..... piparkooki! Kus.....,

kus....., ära nuta! Las..... lapsed laulavd!