ÜLIPIKK KAASHÄÄLIK ÜHESILBILISE SÕNA LÕPUS
(Koostanud K. Sunts)

1. Kass tuli meiega kaasa. 1. Kas tuled kaasa?
2. Ole nüüd hästi kuss! 2. Kus ta elab?
3. Kuule, sell, vii oma koer minema! 3. Sel tüdrukul on suur hundikoer.
4. Kell tiksub valjusti. 4. See, kel minna tuleb, tõusku püsti!
5. Mis sa siin teed?
6. On sul praegu aega?

1. Kasuta allakriipsutatud sõnadest lühemaid vorme.

A. Minul (..............) on ilus pall. Sinul (..............) on soe sall. Temal

(..............) on Punane tass. Nendel (..............) on kodus kirju tass. Kellel

(..............) on veel midagi? Küll sellel (..............) lambal on tore tall! Tollel

(..............) aastal oli pikk talv.

B. Sellel (..............) reedel oli Juhanil sünnipäev. Temal (..............) oli palju

külalisi. Temale (..............) kingiti male. Juhan näitas minule (..............) ja

sinule (..............) malekäike. Sinul (..............) ega minul (..............) ei ole ju

veel malet.

2. Kirjuta ühe- või kahekordselt.

Kas.... see on.... kas....? Naissportlasele, kes.... saavutab olümpiamängudel

kõige suurema populaarsuse, antakse tiitel "Mis.... Olümpia".

Sel....tänaval, kus.... ta elab, on mingi kangelase nimi. On.... on.... varjatud

tihedate põõsastega. Kus.... su kel.... on....? Mis.... sel.... tüdrukul kül....

viga on....? Kus.... see sel.... on....?