KES ON PIONEERID?
Juta Renzeli järgi

Sõna "pioneer" tähendab algatajat, teerajajat, esmaavastajat. Aja jooksul hakati pioneerideks nimetama kõiki algatajaid, kartmatult ja veendunult edasi minevaid, tundmatusse teed rajavaid inimesi. Sa oled kuulnud Juri Gagarinist, maailma kõige esimesest kosmoselendurist. Teda nimetati kosmosepioneeriks. Esimesi uudismaaharijaid kutsuti uudismaapioneerideks.

Kui Nõukogudemaa lasteorganisatsioonile, kelle eesmärgiks on võidelda Kommunistliku Partei ürituse eest, kommunismi võidu eest, nime otsiti, siis leiti, et väga hästi sobib sõna "pioneeriorganisatsioon"

Vladimir Iljits Lenini nimelise Üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni sünnipäevaks on 19. mai. 1922.a.

Esimesed pioneerirühmad sündisid Moskva tehaste ja vabrikute juures. Lapsed korrastasid tehaste ümbrust, asulate keskusi, õpetasid inimestele lugemist ja kirjutamist, aitasid kodutuile lastele peavarju muretseda, töötasid linnalähedastes juurviljaaedades jne.

Suures Isamaasõjas abistasid pioneerid rinnet tubli tööga tehastes ja kolhoosides, hoolitsesid timurlastena haavatute eest jne.

Viiekümnendail ja kuuekümnendail aastail tihenesid kogu Nõukogude Liidu pioneeride sidemed maade teiste lasteorganisatsioonidega. "Artekist" sai rahvusvaheline pioneerikool: sinna sõideti paljudest maadest pioneeritööd õppima.

Seitsmekümnendatel aastatel tõi pioneeriorganisatsioonile kuulsust operatsioonid Vietnami laste abistamiseks, BAM - i ehitusest osavõtt, rahvusvaheline lastefestival "Olgu jääv meile päike!"

ENSV pioneeriorganisatsioon sündis 1940. aasta sügisel.

1940. aasta oktoobrikuus said meie vabariigi pioneerid oma ajakirja: ilmus "Pioneeri" esimene number.

Suure Isamaasõja aastail olid paljud Eesti pioneerid Nõukogude tagalas, töötasid tehastes ja põldudel.

 

PIOONERIORGANISATSIOONI ÜLESEHITUS

 

Eesti NSV pioneerid moodustavad vabariigi pioneeriorganisatsiooni.

Ühe rajooni või linna pioneerid - rajooni või linna pioneeriorganisatsiooni.

Ühe kooli pioneerid - pioneerimaleva.

Ühe klassi pioneerid - pioneerirühma.

Pioneerirühm jaguneb pioneerisalkadeks.

 

Üleliidulist pioneeriorganisatsiooni tööd juhib Kesknõukogu.

Eesti NSV Pioneeriorganisatsiooni tööd juhib Eesti NSV Pioneeriorganisatsiooni Nõukogu.

Malev valib endale malevanõukogu, rühm - rühmanõukogu, salk - salgajuhi.

Pioneeridel oli oma tõotus, omad seadused, millest tuli rangelt kinni pidada. Samuti kanti kindlat vormi( pidulikul puhul valge pluusiga).

Pioneerid tähistasid mitmeid tähtpäevi.

1. sept. - tarkuse päev
2. okt. - üleliiduline pioneeririvistus või koondus
7. okt. - NSV Liidu konstitutsioonipäev
okt. esimene pühapäev - õpetajatepäev
29. okt.- Leninliku Komsomoli sünnipäev
7. ja 8. nov. - oktoobripühad
30. dets - NSV Liidu moodustamise päev
1. jaan. - uusaasta
8. veebr. -noore kangelase päev
23. veebr. - Nõukogude armee ja sõjalaevastiku päev
8. märts - rahvusvaheline naistepäev
22. aprill - Vl. Ilijts Lenini mälestuspäev
1. mai - töörahva püha(paraad)
9. mai -võidupüha
19. mai - pioneeriorganisatsiooni sünnipäev
1. juuni - lastekaitsepäev
21. juuli - Eesti NSV aastapäev.