LUMELINN
Ott Arder

 

Kui me ehitame maja,

on meil materjali vaja:

kive, mörti, naelu, puud,

klaasi, torusid ja muud.

Ehitades lumelinna

üksnes lund võib vaja minna.

Veel peab leidma õige koha,

kuhu oma linna teha,

sest et igal pool ei lasta

isegi meil liugu lasta!

 

Et me l i n n a rajame

palju lund siis vajame:

lumest majad, lumest müürid,

lumest voodid, padjapüürid.

Lumest kõik, mis võtab taip -

küüntest kübar, lendav vaip!

Lumest teeme leiva, saia,

kindlasti ka loomaaia!

1989