IV KLASS

3. Maakera tulerõngas

Emakeel


B VÕI P
D VÕI T
G, B, D S-i KÕRVAL
G VÕI K
H, K, P, T SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUSES 1
H SÕNA ALGUSES 2
H SÕNA ALGUSES 3
H SÕNA ALGUSES 4
H SÕNA ALGUSES
H SÕNA ALGUL
H SÕNA ALGUSES - RISTSÕNA
H SÕNAS
I JA J ÕIGEKIRI
I JA J ÕIGEKIRI 2
I JA J ÕIGEKIRI 3
I VÕI J
I JA J
I JA J 3
I ja J
KAASHÄÄLIKU PIKKUS
KAASHÄÄLIKUÜHENDID 1
KAASHÄÄLIKUÜHENDID 2
KAASHÄÄLIKUÜHENDID 3
KORDAMINE - H SÕNA ALGUL, I VÕI J, POOLITAMINE, SILBITAMINE.
KORDAMINE - I JA J, SULGHÄÄLIK S-I KÕRVAL
KORDAMINE 1 - HÄÄLIKUD JA TÄHED
KORDAMINE 2 - HÄÄLIKUÜHENDID
KORDAMINE - SILBITAMINE, SULGHÄÄLIK S JA H KÕRVAL
KORDAMINE 4 - SULUTA KAASHÄÄLIKUD
KORDAMINE - TÄISHÄÄLIKUD
KORDAMINE 3 - VÕÕRSÕNAD
K, P, T S-i KÕRVAL
SK, ST, HK, HT I
SK, ST, HK, HT II
SK, ST, HK, HT III
SK, ST, HK, HT IV
SULGHÄÄLIK
SULGHÄÄLIK S JA H KÕRVAL
TÄISHÄÄLIKUÜHEND
TÄISHÄÄLIKUÜHEND
VÕÕRSÕNADE KORDAMISEKS
VÕÕRAPÄRASED JOONED JÄRGSILPIDES 1
VÕÕRAPÄRASED JOONED JÄRGSILPIDES 2
VÕÕRSÕNAD 1
VÕÕRSÕNAD 2
VÕÕRSÕNAD 3
VÕÕRSÕNAD 4
VÕÕRSÕNAD 5
TÖÖLEHT Merlin Kirbits