IV KLASS
3. Maakera tulerõngas

Matemaatika
LIITMINE 100 000 PIIRES
KIRJALIK LAHUTAMINE
MITME ARVU KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LAHUTAMINE 10 000 PIIRES
MITME ARVU KIRJALIK LIITMINE
PEAST ARVUTAMINE
ARVUTA!
ARVUTUSI AJAÜHIKUTEGA
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 000 PIIRES
MITME ARVU KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE 100 000 PIIRES
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
LIITMINE JA LAHUTAMINE 1 000 000 PIIRES
PUUDUVA MUUTUJA LEIDMINE LIITMISEL JA LAHUTAMISEL
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LAHUTAMINE
KIRJALIK LAHUTAMINE
KIRJALIK LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK ARVUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
ARVUTAMINE 100 000 PIIRES
RAHAÜHIKUD
MASSIÜHIKUD

PEAST ARVUTAMINE 100 000piires (xls.)(koost. Margit Lindau)
PEAST ARVUTAMINE 100 000 piires (xls.)(koost. Margit Lindau)

MATEMAATIKA RÜHMATÖÖ(kodanikupäevaraames)

KORRUTAMINE JA JAGAMINE

ÜLESANDEID TEHETE JÄRJEKORRALE

MÄNG - MIDA KEEGI VÕTTIS?

ESIMESEPÄEVA LISA
TEISE PÄEVA LISA
KOLMANDA PÄEVA LISA
NELJANDA PÄEVA LISA
VIIENDA PÄEVA LISA
KUUENDA PÄEVA LISA
SEITSMENDA PÄEVA LISA
KAHEKSANDA PÄEVA LISA
ÜHEKSANDA PÄEVA LISA
KÜMNENDA PÄEVA LISA
ÜHETEISTKÜMNENDA  PÄEVA LISA
KAHETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KOLMETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
NELJATEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
VIIETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KUUETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
SEITSMETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KAHEKSATEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
ÜHEKSATEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KAHEKÜMNENDA PÄEVA LISA

TEKSTÜLESANDED

LIITMINE
LIITMINE
LIITMISE JA LAHUTAMISE KORDAMINE
PUUDUVA MUUTUJA LEIDMINE LIITMISEL JA LAHUTAMISEL
PUUDUVA MUUTUJA LEIDMINE LIITMISEL JA LAHUTAMISEL
ARVUTA!
KIRJALIK LIITMINE JA ARVUTAMINE