IV KLASS
4. Teeme nukuteatrit

Matemaatika
JAGAMINE JA KORRUTAMINE NULLIDEGA LÕPPEVATE ARVUDEGA
PEAST KORRUTAMINE JA JAGAMINE
PEAST KORRUTAMINE JA JAGAMINE
PEAST KORRUTAMINE JA JAGAMINE (10-ga)
PEAST ARVUTAMINE
PEAST ARVUTAMINE
PEAST ARVUTAMINE
PEAST ARVUTAMINE

ARVUTA!

MÄNG - KAARTIDE MÕISTATAMINE
MATEMAATIKAVIKTORIIN kahes rühmas (doc formaadis)  koost. Maarika Koks

AVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE. TEHETE JÄRJEKORD JA SULUD
AVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE. TEHETE JÄRJEKORD JA SULUD
NIMEGA ARVUDE KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
NIMEGA ARVUDE KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
NIMEGA ARVUDE KIRJALIK LIITMINE JA LAHUTAMINE
KUNI KOLMETEHTELISTE TEKSTÜLESANNETE ANALÜÜS JA LAHENDAMINE
KUNI KOLMETEHTELISTE TEKSTÜLESANNETE ANALÜÜS JA LAHENDAMINE
KORDAMISÜLESANDED
KORDAMISÜLESANDED

PEAST KORRUTAMINE (ARVUDEGA 10, 100 JA 1 000)
PEAST KORRUTAMINE (ÜHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE NULLI(DE)GA LÕPPEVA ARVUGA)
PEAST JAGAMINE (NULLI(DE)GA LÕPPEVATE ARVUDE JAGAMINE ARVUDEGA 10, 100 JA 1 000)
PEAST JAGAMINE NULLI(DE)GA LÕPPEVA ARVU JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA 
PEAST KORRUTAMISE JA JAGAMISE KORDAMINE
PEAST ARVUTAMISE KORDAMINE (LIITMINE, LAHUTAMINE,  KORRUTAMINE, JAGAMINE)

TEKSTÜLESANDED

NULLIDEGA LÕPPEVATE ARVUDE JAGAMINE