ELU MAAL

IV KLASSI LOODUSΥPETUS

A rόhm

 

1. Tυmba υigele vastusele ring όmber!

 

    1) Organismid jaotatakse 5 suurde rόhma:

a)     seened, soolekepikesed, loomad, taimed, bakterid

b)     taimed, loomad, bakterid, seened, vetikad koos paljude ainuraksetega

c)      loomad, linnud, taimed, seened, ainuraksed

 

    2) Ainuraksed organismid koosnevad

a)     3 rakust

b)     1 rakust

c)      2 rakust

 

    3) Rohelised taimed toodavad valguse kδes vajalikke aineid

a)     mineraalsooladest ja sόsihappegaasist

b)     hapnikust

c)      glόkoosist

 

    4) Selleks, et saada toidust kδtte elutegevuseks vajalik energia, peab organismi rakkudes toimuma

a)     kδδrimine

b)     hingamine

c)      klorofόll

 

    5) Hapniku abil lagunevad toitained

a)     sόsihappegaasiks ja mineraalsooladeks

b)     sόsihappegaasiks ja veeks

c)      sόsihappegaasiks

 

    6) Kδδrimine on toidu lυhustamine

a)     ilma hapnikuta

b)     hapniku kaasabil

 

 

2. Mille poolest erinevad organismid όksteisest?

……………………………………………………………………………….

 

3. Kus organismid elavad?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Mille poolest erinevad hulkraksed organismid ainuraksetest?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

5.Miks on hulkrakse organismi rakud erineva suuruse ja kujuga?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

6. Kust saavad rohelised taimed elutegevuseks vajalikku energiat?

………………………………………………..

 

7. Rόhmita erinevaid organisme. Tδida tabel!

 

rabamurakas, hallitus, orav, haug, punane kδrbseseen, kilu, kullerkupp, kobras, kukeseen, vesiroos, amφφb, kingloom, piimhappebakter

 

TAIMED

LOOMAD

SEENED

BAKTERID

VETIKAD JA AINURAKSED