ELU MAAL

IV KLASSI LOODUSΥPETUS

B rόhm

 

1. Tυmba υigele vastusele ring όmber!

 

    1) Organisme maal vυib leida

a)     meredest, jδrvedest, jυgedest, soodest, rabadest

b)     kυikjalt

c)      mullast, υhust, inimese organismist, inimese kehalt

 

    2) Hulkraksed organismid koosnevad

a)     3 rakust

b)     1 rakust

c)      paljudest rakkudest

 

    3) Hulkrakne organism on tervik, mille kυik rakud

a)     ei sυltu teineteisest

b)     sυltuvad teineteisest

c)      tδidavad όhesuguseid όlesandeid

 

    4) Rohelises taimed toimuvat glόkoosi tekkimist nimetatakse

a)     kδδrimiseks

b)     hingamiseks

c)      fotosόnteesiks

 

    5) Rohelised taimed saavad elutegevuseks vajalikku energiat

a)     hapnikust

b)     pδikesevalgusest

c)      sόsihappegaasist

 

    6) Kδδrimine on toidu lυhustamine

a)     hapniku kaasabil

b)     ilma hapnikuta


 

2. Mille poolest erinevad organismid όksteisest?

……………………………………………………………………………….

 

3. Kuidas rόhmitatakse organisme?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Mille poolest sarnanevad ainuraksed suuremate loomadega?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

5. Miks ei saa hulkrakse organismi rakk iseseisvalt elada?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

6. Millest saavad oma elutegevuseks vajalikku energiat loomad, seened ja osa bakteritest?

………………………………………..

 

7. Rόhmita erinevaid organisme. Tδida tabel!

 

mδger, soolekepike, tamm, hallitus, rebane, kaseriisikas, valge kδrbseseen, roheline silmviburlane, rδim, karikakar, punane sυstar, ahven, piimhappebakter

 

TAIMED

LOOMAD

SEENED

BAKTERID

VETIKAD JA AINURAKSED