IV KLASS

5. Energia saladused

Matemaatika

JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE KAHEKOHALISEGA
KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE KAHEKOHALISEGA
VIIEKOHALISE ARVU JAGAMINE ÜHE- JA KAHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE 4-GA JA 8-GA
JAGAMINE 3-GA JA 6-GA
JAGAMINE 5-GA JA 10-GA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE KAHEKOHALISEGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KOLMEKOHALISE ARVU JAGAMINE ÜHEKOHALISEGA
KORRUTAMINE 10 000 PIIRES
KORRUTAMINE JA JAGAMINE
KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE KAHEKOHALISEGA
KAHEKOHALISE ARVU KORRUTAMINE KOLMEKOHALISEGA
KORRUTAMISE KORDAMISEKS
KAHE- JA ENAMAKOHALISTE ARVUDE KORRUTAMINE
KORRUTAMISE KORDAMISEKS
JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
JAGAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK ARVUTAMINE
KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
ÜLESANDEID KORDAMISEKS

TEKSTÜLESANDED

NULLIDEGA LÕPPEVATE ARVUDE KORRUTAMINE
KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
KAHE- JA ENAMAKOHALISTE ARVUDE KORRUTAMINE
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
ARVUTA!
KORRUTAMINE ÜHEKOHALISE ARVUGA
TÖÖLEHT  Merlin Kirbits
TÖÖLEHT Merlin Kirbits