HARJUTUS

 

 

  1. Arvuta, esitades jagatav kahe sobiva liidetava summana. 

      Näide:

48 : 4  = (40 + 8) : 4                  96 : 4 =                          85 : 5 =          

            = 40 : 4 + 8 : 4                     

            = 10 +2                            

            = 12                                 

 

 

 

2. Kirjuta järgmised kuud järjenumbritega:

 

23. veebruar - ………….

 

09. mai - ………….

 

12. juuli - ………….

 

9. detsember -………….

 

 

3. Kirjuta järgmised kuud roomanumbritega:

 

01.  mai - ………….

 

12. aprill - ………….

 

05. oktoober - ………….

 

14. jaanuar - ………….

 

 

4. Arvuta!                                                  Arvuta peast!

 

63 : 9 + 8 * 6 =                                                    84 : 2 =

 

90 – 9 * 7 + 52 =                                                 33 : 3 =

 

(90 – 89) * 33 =                                                   2 * 24 =

 

66  : 22 + 6 *12 =                                                23 * 2 =   

 

 

5. Arvuta ja leia jääk!

 

6 : 5 = ……… jääk ………                  9 : 2 = ……… jääk ………

 

10 : 3 = ……… jääk ………                  35 : 4 = ……… jääk ………