IV KLASS

6. Arvutimina

Emakeel

LIHT- JA LIITLAUSE
KIRJUTA LÜNKA KOMA VÕI JA
KOONDLAUSE 1
KOONDLAUSE 2
KOONDLAUSE 3
KOONDLAUSE 4
KOONDLAUSE 5
KOONDLAUSE 6
KOONDLAUSE 7
KOONDLAUSE 8
KOMA LAUSES LOETELU PUHUL
KOMA LAUSES LOETELU PUHUL 2
KORDUVAD LAUSELIIKMED
KORDUVAD LAUSELIIKMED 2
KORDUVAD LAUSELIIKMED 3
KIRJAVAHEMÄRGID
PANE LAUSED JÄRJEKORDA
SIDESÕNAD
SIDESÕNAD
SIDESÕNAD
SIDESÕNAD
SÕNADE JÄRJEKORD LAUSES
SÕNADE JÄRJEKORD
LAIENDATUD LIHTLAUSE
LAIENDATUD LIHTLAUSE 2
JA, NING, VÕI
SIDESÕNAD
PARANDA VEAD
VASTANDSÕNAD
LAIENDA LAUSEID
LIITLAUSE

PEIDETUD LAUSE
SÕNALIIGID (arvutis tegemiseks)
RISTSÕNA (elukutsed)
RISTSÕNA (eluktsed) xls
ELUKUTSEDjpg
ELUKUTSED JA TÖÖRIISTAD bmp

TÖÖLEHT 1
TÖÖLEHT 2