KELLEKS SAADA?Soovin saada juristiks. Esiteks kindlasti sellepärast, et see on tulus töökoht ja kindlasti ka
huvitav. Juristiks soovitab saada ka minu ema.
Pean selleks väga palju õppima. Juristiharidus on ülikooliharidus. Kõigepealt pean
lõpetama põhikooli, siis gümnaasiumi ja lõpuks ülikooli. Peale ülikooli lõpetamist lähen tööle. Et olla hinnatud jurist pean õppima kogu elu.
Jurist peab enamus tööajast olema kontoris, raamatukogudes ja kohtusaalides. Kohtumine
ettevõtte või asutuse klientidega toimub sageli väljaspool tööandja ruume.
Juriste töötab kõikjal, kus on tegemist õigusküsimuste ja seadustega- riigiasutustes,
õigusbüroodes, erapraksises ja ka ettevõtetes. Juristi tööülesanneteks on kliendi juriidiline
nõustamine, lepingute juriidiline kontroll ja ettevõtte esindamine kohtus. Uute lepingute
sõlmimise juures vaatab jurist üle, et lepingutekst oleks üheselt mõistetav ja ei läheks
vastuollu teiste lepingutega.
Jurist nõustab juriidilist nõuannet vajavaid töötajaid. Ta kuulab ära probleemi, täpsustab
probleemi erinevaid külgi ja pakub lahendusvariante. Asutusel või ettevõttel võib vastavalt
vajadusele olla mitmeid juriste, kes kõik tegelevad oma kindla valdkonnaga. Näiteks võib üks jurist tegeleda äriõigusega, teine keskkonnaõigusega ja kolmas asjaõigusega.
Tavaliselt on juristidel normeeritud tööaeg, kuid vahel on vaja kiiresti lahendada
tähtsaid küsimusi, mis ei sõltu tööajast. Sel juhul tuleb teha ületunde. Kohtuskäimine ja seal
esinemine võivad tekitada stressi ja pingeid, kuid siiski soovin saada juristiks.


MARI-LIIS PÄRN