IV klass
6. Arvutimina


Matemaatika

PEAST KORRUTAMINE JA JAGAMINE
SUURTE ARVUDE KORRUTAMINE JA JAGAMINE
PEAST ARVUTAMINE
KORRUTAMINE KOLMEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KOLMEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KORRUTAMINE JA JAGAMINE

AVALDISTE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE (TEHETE JÄRJEKORD)
AVALDISTE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE (TEHETE JÄRJEKORD)
AVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE
KIRJALIK KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK KORRUTAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA, KUI ÜHE VÕI MÕLEMA TEGURI LÕPUS ON NULLID
KAHEKOHALISE ARVUGA KIRJALIKU KORRUTAMISE KORDAMINE
AVALDISTE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE
AVALDISTE VÄÄRTUSTE ARVUTAMINE
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA (NULLID JAGATISES)
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA (NULLID JAGATISES
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA (LÜHEM JAGAMISVIIS)
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA (LÜHEM JAGAMISVIIS)

KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA (KUI JAGATAV JA JAGAJA LÕPEVAD NULLIGA)
KIRJALIK JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA (KUI JAGATAV JA JAGAJA LÕPEVAD NULLIGA)

TEKSTÜLESANDED

ARVUTA 1
ARVUTA 2
ARVUTA 3
ARVUTA 4
ARVUTA 5

VÕLURUUT 1
VÕLURUUT 2

ELEKTROONILINE TÖÖLEHT.doc